top of page
BOEING TQ.jpg
PROGRAM PEMBANGUNAN KOMUNITI: Welcome

PROGRAM PEMBANGUNAN KOMUNITI

BAKO COMMUNITY PROJECT: TOWARDS ZERO WASTE VILLAGE

  • Menggalakkan sikap pengasingan sisa kearah sifar sampah.

  • Mengurangkan kadar pembuangan sampah bagi meningkatkan impak terhadap ekosistem, kesejahteraan haiwan dan kesihatan manusia serta pembangunan ekonomi.

  • Meningkatkan kerjasama dan koordinasi tempatan melalui promosi dan pelaksanaan program.

  • Mempromosikan pengetahuan, perkongsian maklumat dan menggalakkan kecekapan sumber manusia dan pembangunan ekonomi melalui pencegahan pembuangan sampah 4R - REDUCE, REUSE, RECYCLE & REDESIGN (mengurangkan, menggunakan semula, mengitar semula dan merancang   semula).

Get in Touch
PROGRAM PEMBANGUNAN KOMUNITI: Programs
bottom of page